FISKALIZACIJA U FEDERACIJI BiH          

                           „Mikroteh“ doo  je ovlašten za servis i prodaju fiskalnih uređaja !

CIJENA CERTIFICIRANE FISKALNE OPREME U FBiH                            Preuzimanje ZIF obrasca

OPIS ROBE

SLIKA

MPC sa  fiskalizac. (KM)

Za uplatu (KM)

 

 FISKALNA KASA DP-50

   Kasa namijenjena za manje zanatske radnje i prevozna sredstva. Prihvata maksimalno do 1000   različitih  artikala (roba ili usluga). Ne može se povezivati sa PC-em. Ima ugrađenu bateriju i GPRS. Moze raditi do 7 dana bez el. energije.

 Alfa-numerički displej 2 linije x 16 char, LCD. Ugrađen GPRS modem.   Termalni printer MLT-289, Tastatura 29 tipki.   Brzina štampe: do 12 lin / sec.   PAPIR: 2 x 28 mm / Φ 55 mm

 
525,00 +58,50  583,50

    FISKALNA KASA Best BA

Pogodna za manje zanatske radnje, restorane cafe barove i sl. Ima ugrađen GPRS modem.

Predstavlja odgovarajuće cjelovito rješenje za manje prodajne objekte koji imaju manje od 200 različitih artikala. Maksimalni broj artikala je 12.000 a broj Z-izvještaja (pazara) je 1960.   

     Ne može se povezivati sa računarom !!!

583,00 +58,50

641,50

  FISKALNA KASA/PRINTER MP55-LD + GPRS term.

Kasa-printer, sa mogućnošću rada u kasa i printer modu.

U kombinaciji sa GPRS terminalom  predstavlja odgovarajuće cjelovito rješenje za  manje prodajne objekte. U kombinaciji sa odgovarajućim računarom i softverom, može biti rješenje za manje STR-ove (Može se povezati sa računarom i koristiti kao štampač). Maksimalni broj artikala je 30.000 a broj     Z-izvještaja (pazara) je 1960.

811,00 +58,50

869,50

     FISKALNI PRINTER FP-550

Predstavlja odgovarajuće rješenje za veće prodajne objekte. Namijenjen je  za rad u kombinaciji sa računarom i odgovarajućim softverom.

Cijene softvera: POS Kasa za praćenje izlaza     ... 234,00 KM

                    POS Kasa za praćenje ulaza i izlaza ... 468,00 KM

1714,05 + 58,50

1772,55

Prema Zakonu o fiskalizaciji u Federaciji BiH, svako registrovano pravno i fizičko lice (osim izuzetaka) za promet roba i usluga, dužno je ostvareni promet registrovati preko fiskalnih uređaja, nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i sl.).

 

Izuzeci su:

Samostalni poljoprivrednici, vlasnici SZR koji vrše prodaju vlastitih proizvoda umjetničkog i starog zanatstva na pijačnim tezgama, banke i osiguravajuća društva, energetska, telekomunikacijska i slična preduzeća koja obračunavaju potrošnju preko mjernih instrumenata, poštanske aktivnosti i prijevoz i isporuka poštanskih pošiljki, obavezno socijalno osiguranje i djelatnost vjerskih organizacija.

 

Rokovi za fiskalizaciju:

Do 15. 12.2010. godine fiskalizaciju su dužni izvršiti: Hoteli i ugostiteljski objekti, trgovine na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovine na malo motornim gorivom.

 

Do 15.03.2011. godine ostali obveznici fiskalizacije.

 

Obveznici fiskalizacije su dužni proces fiskalizacije izvršiti preko ovlaštenih prodavača i servisera fiskalnih uređaja.

Proces fiskalizacije podrazumijeva popunjavanje odgovarajućih obrazaca, potpisivanje odgovarajućih ugovora i nabavku i puštanje u rad odgovarajućeg fiskalnog uređaja.

 

Potrebna dokumentacija za postupak fiskalizacije (kopije, ne moraju biti ovjerene):

ID (i PDV) broj, rješenje o registraciji i kopija lične karte odgovorne osobe. Postupak fiskalizacije počinje popunjavanjem ZIF obrasca sa priložene dokumentacije. Kompletan postupak fiskalizacije završava izabrani ovlašteni distributer (servis).

 

Fiskalni uređaji su:

-          fiskalne registar kase (DP-500 i MP-55)  sa GPRS terminalom DTT-002             (za manje prodajne objekte)

-          fiskalni štampač (FP-550H) sa GPRS terminalom i odgovarajućim certificiranim softverom (za veće prodajne objekte)

 

„Mikroteh“ doo ima potpisan ugovor o servisiranju i prodaji fiskalnih uređaja sa ovlaštenim proizvođačem i uvoznikom  „Neosoft computers“  doo Mostar i Kim Tec doo Vitez.