Kontakt:

POSLOVNA JEDINICA ADRESA TELEFON/FAX GSM

RADNO
VRIJEME

SARAJEVO TEREZIJE B.B
Plato Skenderije
033/556-315, 556-316  061/225-939 OD 09-17

e-mail:

mikroteh@bih.net.ba